jpeb
30 something investments professional, foodie, consumer advocate
jpeb
+
#quote #qotd
+
food/beverage thermometers
+
Proud to be
+
Mocha, Deconstructed (at Yardstick)
+
Beautiful variety of goods and food items (at Legazpi Sunday Market)
+
Share a Coke with
+
Mula sa: Para Kay B (O Kung Paano Dinevastate ng Pagibig ang 4 out of 5 sa Atin) isanh nobela ni Ricky Lee

#ParaKayB
#RickyLee
+
Para Kay B (O Kung Paano Dinevastate ng Pagibig ang 4 out of 5 sa Atin) & Si Amapola sa 65 na Kabanata

Masarap basahin muli ang mga nobela ni Ricky Lee 
#ParaKayB
#SiAmapolaSa65NaKabanata 
#RickyLee
+
+
cornered